Thông tin sản phẩm
Kẹp kính TJ Kinlong là một phụ kiện ứng dụng trong hệ mặt dựng kính. Sản phẩm được sản xuất theo một quy trình kiểm định nghiêm ngặt, được đúc nóng. Inox đạt tiêu chuẩn 304, 201,326.
Kẹp kính TJ Kinlong là một phụ kiện ứng dụng trong hệ mặt dựng kính. Sản phẩm được sản xuất theo một quy trình kiểm định nghiêm ngặt, được đúc nóng. Inox đạt tiêu chuẩn 304, 201,326.