CPM kỷ niệm 15 năm thành lập
03/10/2019

Một dòng sông không có thác ghềnh sẽ trở thành dòng sông êm đềm. Nhưng dòng thời gian mà thiếu đi những mốc son dấu ấn thì sẽ trở thành vô vị. 15 năm, một khoảng thời gian không ngắn để viết nên lịch sử, mang ý nghĩa lớn lao để đánh dấu mốc son trưởng thành của CPM.
Ngày 02/10/2019 Kỉ niệm 15 năm ngày thành lập công ty cổ phần xây dựng Hà Nội CPM để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển vẻ vang. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua bao khó khăn với nhiều thăng trầm, Công ty Cổ phần xây dựng Hà Nội CPM đã không ngừng vươn lên và phát triển. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tận tâm của ban giám đốc cùng với sự miệt mài lao động cả tinh thần, trí tuệ, sức lực của toàn thể nhân viên, CPM đã đạt được những thành quảng đáng kể.CPM kỷ niệm 15 năm thành lập

CPM kỷ niệm 15 năm thành lập

CPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lập

CPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lập

CPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lập

CPM kỷ niệm 15 năm thành lập

CPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lậpCPM kỷ niệm 15 năm thành lập