Tầm nhìn
Với kế hoạch, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn (2017 -2020). CPM trở thành một trong những Nhà thầu nhôm kính chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ Mệnh
+ Xây dựng cho xã hội những công trình với công nghệ hiện đại, đạt chuẩn về tiến độ, chất lượng và tính thẩm mĩ cao.
+ CPM tạo ra môi trường hạnh phúc với những giá trị có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, đảm bảo mỗi thành viên trong công ty luôn an tâm làm việc và cống hiến hết mình.

Giá trị cốt lõi
” : Culture = Văn hóa
” : Person = Con người

M ” : Method = Phương pháp

 

Văn hóa của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng của sự thịnh vượng và bền vững. Giá trị đó luôn là yếu tố không thay đổi, luôn đồng hành cùng với sự phát triển và thành công. Tại CPM, chúng tôi tạo dựng nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, mọi người làm việc với tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao, thỏa sức sáng tạo, dám nghĩ dám làm.
Con người luôn được coi trọng và là nguồn nhân lực quý giá nhất. Vì thế, Công ty luôn tạo mọi điều kiện để mỗi cá nhân phát huy hết tiềm năng của mình bằng cách khuyến khích sự tìm tòi, học hỏi và tin tưởng giao phó những trọng trách cao hơn, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm mà mỗi cá nhân có thể đảm trách. 
Phương pháp Chúng tôi luôn quan tâm, chú trọng cải thiện, đổi mới trong phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và tiến độ công việc.