CPM - Đại Hội Công Đoàn Cơ sở
07/11/2017
Ngày 20/10/2017 Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Văn phòng công ty. Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
CPM - Đại Hội Công Đoàn Cơ sở
Tham dự Đại hội, Công đoàn CPM trân trọng được đón tiếp đồng chí Đào Quang Huy – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, đồng chí Nguyễn Thị Nhung - ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn quận… Về phía CPM có sự hiện diện của Ban lãnh đạo công ty và gần 50 đoàn viên Công đoàn đại diện cho hơn 200 Cán bộ công nhân viên các phòng ban trong toàn công ty.
CPM- Đại Hội Công Đoàn Cơ sở
Thời gian qua, bên cạnh việc Công đoàn chăm lo cho sức khỏe, đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người lao động trong toàn Công ty, Công đoàn CPM đã có nhiều thành tích trong các hoạt động như: Toàn thể cán bộ, người lao động luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn quận và Thành phố phát động, khẳng định sự nỗ lực phấn đấu của tập thể, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tạo nên sức mạnh, sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn công ty.
Để tiếp bước những phong trào nói trên, Ban chấp hành Công đoàn đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 với mục tiêu: Tiếp tục tích cực chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần cho toàn thể đội ngũ Cán bộ nhân viên toàn tập đoàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên Công đoàn; Phối hợp với chính quyền, đoàn thể bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức giỏi về chuyên môn, vững vàng về lý luận chính trị, có trách nhiệm cao trong công tác quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.
CPM - Đại Hội Công Đoàn Cơ sở
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới.
CPM - Đại Hội Công Đoàn Cơ sở
Đại hội Công đoàn CPM nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu và thách thức mới. Với sự quan tâm sâu sát của Đảng uỷ, Lãnh đạo đơn vị cùng sự ủng hộ và đồng hành, cổ vũ mạnh mẽ của Công đoàn quận và Thành phố, với quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn CPM cùng thể hiện quyết tâm phấn đấu đạt nhiều thành tích, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Nguồn: hanoicpm.com
Mrs Giang